ПРАВО - задочно обучение


 

Информация

- Избираеми и факултативни дисциплини за 1-ви семестър на уч. 2017-2018 г. - срокове за записване и условия - вижте ТУК

 

- График за провеждането на задължителния учебен стаж в общинската администрация - за 2 курс Редовно и Задочно обучение - вижте ТУК

 

- График за провеждането на задължителния учебен стаж в прокуратурата - за 3 курс Задочно обучение - вижте ТУК

 

- График за провеждането на задължителния учебен стаж в окръжен съд - за 4 курс Редовно и Задочно обучение - вижте ТУК

 

-  Списък по групи на студентите от 1 курс - уч. 2016-2017 г. - вижте ТУК

 

- Подаването на заявления за възстановяване на студентски права се прави ежегодно в периода 01.07. - 30.07. в Учебен отдел.

 
- Брошура с анотации на избираемите и факултативните дисциплини - вижте ТУК 
 

- Академичен календар на учебната 2017-2018 г. - вижте ТУК

 

- Местоположение на учебните зали - вижте ТУК

 

- Европейска система за трансфер на кредити - прочетете ТУК