ПРАВО - задочно обучение


 

Информация

 

- Списък на избираеми и факултативни дисциплини за уч. 2018-2019 г. - вижте ТУК

- Избираеми и факултативни дисциплини за 1-ви семестър на уч. 2018-2019 г. - срокове за записване и условия - вижте ТУК

- Подаването на заявления за възстановяване на студентски права се прави ежегодно в периода 01.07. - 30.07. в Учебен отдел.

- Брошура с анотации на избираемите и факултативните дисциплини - вижте ТУК 

 

- Академичен календар на учебната 2018-2019 г. - вижте ТУК

- Местоположение на учебните зали - вижте ТУК

- Европейска система за трансфер на кредити - прочетете ТУК