Студентска Юридическа Научна Академия (СЮНА)

 

І. Обща информация

Студентската юридическа научна академия /СЮНА/ е събитие, насочено към студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски". Тя е създадена по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет.

През 2017 г. провеждането на СЮНА е под мотото «25 години Юридически факултет» и се реализира по повод юбилея на ЮФ на ПУ.

Стремежът на организаторите е СЮНА да се превърне в традиционно събитие в живота на факултета, което да се провежда всяка година и по този начин допълнително да стимулира студентското научно творчество.

 

ІІ. Условия за участие

В Студентската юридическа научна академия основен участник са студентите в Юридическия факултет. В рамките на тази инициатива, всеки желаещ студент да участва трябва да представи разработка на юридическа тематика, която да бъде в максимален обем до 15 страници и да засяга въпроси от областта на един или повече правни отрасли и/или институти. Това дава възможност на студентите да разгърнат своя потенциал и да обхванат в своите разработки една широка палитра от правна проблематика.

 

Студентите, които желаят да участват в тазгодишната академия, трябва да изпратят своите разработки в срок до 21 април 2017 г. на специално създадената за целта електронна поща: lawacademy.pu@gmail.com

Ще се получава потвърждение, че работата е получена.

 
Информационна брошура за желаещите да участват в СЮНА 2017 - вижте ТУК
 
 
За Втората Студентска Юридическа Научна Академия` 2014  - повече прочетете ТУК