Система за качество

Състав на комисията по качество

 

Оценка на качеството 2006

Оценка на качеството 2008

Оценка на качеството 2009

Оценка на качеството 2010

Оценка на качеството 2011

Оценка на качеството 2012

Анализ на анкета на дипломирани студенти

 

Оценка на качеството 2013

Оценка на качеството 2014 

Оценка на качеството 2015 

Оценка на качеството 2016

Оценка на качеството 2017