Академичен състав на Катедра МПМОПЕС

 

  • Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева 
  • Проф. д-р Жасмин Попова
  • Проф. д-р Ирена Илиева
  • Доц. д-р Димитър Деков – ръководител на Катедрата - е-mail: ddekov<@>uni-plovdiv.bg
  • гл. ас. д-р Гергана Гозанска
  • ас. Мария Христозова
  • ас. д-р Стоян Мемцов
  • ас. д-р Мадлен Кавръкова
  • ас. д-р Станислав Станев