Академичен състав на Катедра НПН

  • Проф. д.ю.н. Никола Манев - ръководител Катедра
  • Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев
  • Проф. д.ю.н. Антон Гиргинов
  • Доц. д-р Иван Ранчев
  • Доц. д-р Даниела Дончева – секретар на Катедрата
  • Гл. ас. д-р  Анета Петрова
  • Гл. ас. д-р Тервел Георгиев