« Назад

Сбирка на Клуб на цивилиста

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ви кани на първата си сбирка за 2018 година,

 на която ще се представи и дискутира темата

 

Суброгация в отношенията между съпрузи

 

Лектор:

Толик Генчев

докторант по Гражданско и семейно право и преподавател в ЮФ на ПУ

 

Сбирката ще се състои на 16 януари 2018 г. (вторник) от 18,15 ч. в 51 сем. зала на Ректората.

 

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

 

Заповядайте!