ПРАВО - редовно обучение


Информация

 

- Избираеми и факултативни дисциплини за 2-ри семестър на уч. 2017-2018 г. - срокове за записване и условия - вижте ТУК

- Брошура с анотации на избираемите и факултативните дисциплини - вижте ТУК

- Подаването на заявления за възстановяване на студентски права се прави ежегодно в периода 01.07 - 30.07. в Учебен отдел.

- Академичен календар на учебната 2017-2018 г. - вижте ТУК

- Местоположение на учебните зали - вижте ТУК

- Европейска система за трансфер на кредити - прочетете ТУК