Правни клиники

Правните клиники към юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" са създадени през 1998 г. от проф. Цветана Каменова. Основната им дейност е обучението и подготовката на студенти от юридическия факултет за практикуващи юристи, както и да преподават правни знания на неюристи.Това е особена форма на обучение, която има за цел да предостави на студентите юристи възможност да придобият практически знания и умения в областта на правото по време на тяхното следване.Наименованието "клиники" директно се възприема от САЩ, където тази форма е много широко разпространена и работи изключително успешно в най-престижните американски университети. Под термина "клинично обучение" се има предвид обучение и работа в реална обстановка. Подобно на обучението по медицина, при което основна част от него се извършва в болниците и клиниките, така и студентите юристи трябва да имат възможност по време на следването си да придобиват и практически знания умения.
 
В Юридическия факултет досега са осъществявали дейност следните клиники:
  1. "Адвокатска защита по наказателни дела"
  2. "Адвокатска защита по трудови дела"
  3. "Правна защита на потребителите"
  4. "Работа с юридически лица с нестопанска цел"
  5. "Изготвяне на прокурорски актове"
  6. "Изготвяне на съдебни актове"
  7. "Преподаване на правни знания на неюристи"
  8. "Правна защита на лица с психични заболявания и ментални увреждания"
В отделните клиники студентите придобиват практически знания и умения под ръководството на преподавател, съответно адвокат, съдия или прокурор. Те се обучават как да работят като адвокати, прокурори или съдии. Учат се как да изготвят съдебни и прокурорски актове. Т. нар. "адвокатски" клиники предоставят квалифицирана правна помощ на социално слаби клиенти. Студентите работят по действителни казуси на клиенти под ръководството на преподавател и адвокат.
 
Правните клиники към ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" са единствените в страната ни, в които обучението на студентите е включено в учебния план на факултета и оценка за работата в клиниките се вписва в дипломата за завършено висше образование.
 
Идеята и дейността на правните клиники има голямата подкрепа на правната общност в град Пловдив – съд, прокуратура и адвокатската колегия.