Партньори

Благодарение на "Сиела Норма" АД, Юридическият факултет вече ползва онлайн достъп до правно-информационната система Сиела 5.1. Достъпът се осъществява чрез интернет посредством Ciela Web Server. Сиела 5.1 обединява различни продукти в един интерфейс. Преподавателите и студентите имат достъп до Сиела Норми, Сиела Процедури и Сиела Евро, както и до цялата съдебна практика. Сиела 5.1 може да се ползва в библиотеката на ЮФ, Правната клиника, както и в кабинетите на катедрите във факултета.


Международната научна конференция под надслов "Правото – изкуство за доброто и справедливото" по повод 20-годишния юбилей на Юридическия факултет  - 29 -30 септември 2012 г., се провежда с подкрепата на КЦМ 2000 Груп. 

Благодарим за подкрепата, която ни оказват, и на:

- Соломед ООД

- Елф – 515 ЕООД

- Сиела Норма АД

- Асоциация на административните съдии в България

- Дружество "Европейско право"

- адв. Георги Събев

- г-н Момчил Мавров


Logo Pina De1

"Пина Де" ЕООД- гр. Пловдив