Отговорници по курсове и групи

 
Редовно обучение - за учебната 2016-2017 г.
 
I курс - отговорник на курса: Габриела Райнова - e-mail:zagabrielka@abv.bg
 • 1-ва група -  Мария Мерджанова - email: mariela185@abv.bg
 • 2-ра група - Цветомир Личев - e-mail: tzvetomir_lichev@abv.bg
 • 3-та група -  Лина Москова - e-mail: linkbb@abv.bg
 • 4-та група - Габриела Райнова - e-mail:zagabrielka@abv.bg
 • 5-та група - Станиела Иванова - e-mail: steka_iv@abv.bg
II курс - отговорник на курса: Иван Кърчев - email: vanex@abv.bg
 • 1-ва група -  Драгослава Кръстева - email: dragoslawa@abv.bg
 • 2-ра група - Магдалена Петкова - email: magdalena.petkova96@abv.bg
 • 3-та група -  Елеонора Димитрова - email: eleonorastd@yahoo.com 
 • 4-та група - Иван Кърчев - email: vanex@abv.bg
 • 5-та група - Тодор Рогошев - email: lepro@abv.bg 
 
III курс - отговорник на курса: Тодор Пенев - email: todor_penev1995@abv.bg
 • 1-ва група - Стоян Димов - email: tonydimov95@gmail.com
 • 2-ра група - Десислава Василева - email: desi.v@mail.bg
 • 3-та група - Яна Найдева- yana.naydeva95@gmail.com
 • 4-та група - Надежда Аракчиева - email: n_arakchieva@abv.bg
 • 5-та група - Вили Симова - email: vili_simova_@abv.bg
 
 
IV курс – отговорник на курса: Силвия Стоянова: sisi.stoyanova@abv.bg
 • 1 група – Радостина Бръмбарова: r_brambarova@abv.bg
 • 2 група – Симеон Дуков: dukovs@yahoo.com
 • 3 група – Силвия Стоянова-sisi.stoyanova@abv.bg
 • 4 група – Стеляна Немцова: stely6912@abv.bg
 • 5 група – Тодор Шишков: toshko_sk@abv.bg
V курс -  отговорник на курса: – Лорийн Гуркопашова: lori_1993@abv.bg
 • 1 група – Димитър Салутски: dimitriussaluti@gmail.com
 • 2 група – Десислава Маринска: d.marinska@abv.bg
 • 3 група - Лорийн Гуркопашова: lori_1993@abv.bg
 • 4 група - Рафаело Бенин: rafaeloo@abv.bg
 • 5 група - Елена Вълканова - tyra93@abv.bg