« Back

Финален етап на СЮНА 2017

Завърши заключителният етап на Студентската юридическа научна академия (СЮНА). Тази година провеждането на СЮНА е под мотото «25 години Юридически факултет» и се реализира по повод юбилея на ЮФ на ПУ. В рамките на тази инициатива, всеки студент можеше да представи разработка на юридическа тематика, която да бъде в максимален обем до 15 страници и да засяга въпроси от областта на един или повече правни отрасли и/или институти. 

На финалния етап от провеждането се класираха 7 студенти от ЮФ на ПУ. Те представиха своите разработки пред 5-членно жури с председател доц. д-р Люба Панайотова и членове: адвокат Тодор Димов (член на Адвокатски съвет – Пловдив), докторант Ивайло Василев, докторант Димо Хаджиев и ас. Криста Крислова. Журито оценяваше участниците по 5 критерия.

Първото място спечели Иван Кърчев от 2 курс, редовно обучение, с разработка на тема „Уредба на машинното гласуване според българското изборно право – практически аспекти“; второто място зае Изабела Петкова от 3 курс, редовно обучение, с разработка на тема „Формална, математическа и правна логика в правоприлагането (теоретични и дидактични аспекти)“; трето място бе дадено на Калин Гавраков от 2 курс, задочно обучение, с разработка на тема „Разпръснат и концентриран метод за контрол на текстове от нормативни актове, противоречащи на Конституцията на Република България“. Всички останали финалисти – Силвия Стоянова, Моника Дженаварова,  Тодор Рогошев и Габриела Райнова – бяха класирани от журито на четвърто място.

Студентите получиха награди от „Сиела-Норма“ и Адвокатски съвет – Пловдив.