Прием в магистърските програми

 

Относно прием в Магистърска програма "Публична администрация" - вижте ТУК

Относно прием в Магистърска програма "Международни отношения" - вижте ТУК

 

Информация относно кандидатстването в Магистърска програма „Публична администрация" може да получате от ас. д-р Десислава Стоянкова на мобилен телефон 0898 75 83 04. За разяснения може да пишете на електронна поща: pu.mppa@abv.bg 

 

Информация относно кандидатстването в Магистърската програма "Международни отношения" може да получите от гл. ас. д-р Гергана Гозанска на мобилен телефон 0889 71 84 05. За разяснения, може да пишете и на електронната поща на ръководителя на програмата – проф. Ирена Илиева:  irena_ilieva@lawyer.bg