Прием в магистърските програми

 

Относно прием в Магистърска програма "Публична администрация" - вижте ТУК

Относно прием в Магистърска програма "Международни отношения" - вижте ТУК

 

Информация относно кандидатстването в магистърските програми „Публична администрация" и "Международни отношения"може да получате от д-р Десислава Стоянкова на мобилен телефон 0898 75 83 04.