Факултетен студентски съвет

Факултетен студентски съвет е част от структурата на Студентски съвет към ПУ „Паисий Хилендарски". Той се състои от курсовите и груповите отговорници, както и от членовете с право на глас и сътрудниците към Студентски съвет. 
Основната цел на тази структура е да защитава общите права и интереси на студентите. Тя също служи като „мост" за постоянна връзка между студентите и ръководството. В това се състои основата за едно динамично развиващо се и модерно обучение.
Факултетният студентски съвет на Юридически факултет са хората, към които можете да се обърнете при проблем, свързан с университета, факултета или даден предмет. Те съдействат за промяна на учебни планове, когато се налага и е в интерес на студентите, разрешаване на конфликти с преподаватели, организиране на кръгли маси и научни събития – семинари, конференции и др. Тези студенти могат да ви насочат и към различни възможности за практики, стажове, международни обмени, различни студентски организации. Ако имате идея за научен проект или участие в друг такъв – било национален или международен, отново те са хората, които ще ви помогнат. 
Ако имате някакви въпроси или нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с тях в кабинета на Студентски съвет – каб.104 в Ректората  или с предеседателя на Факулетния студентски съвет на Юридически факултет.