Добре дошли в интернет страницата на Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"!

 

Юридическият факултет  на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" е самостоятелен факултет за обучение на студенти по специалността "Право". В него се подготвят висококвалифицирани юристи за работа в системата на правосъдието, в държавната администрация, за защита правата и интересите на гражданите, за подпомагане дейността на юридическите лица. Юридическият факултет също така предлага обучение по Магистърска програма "Публична администрация"  и Магистърска програма "Международни отношения" .

Страница на ЮФ във Фейсбук - вижте ТУК