Докторски програми

С решение, взето на 19.04.2012 г. (Протокол № 15), Националната агенция за оценяване и акредитация дава програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти в следните научни специалности:

Граждански процес, История на държавата и правото, Наказателно право.

С решение, взето на 14.05.2015 г. (Протокол № 13), Националната агенция за оценяване и акредитация дава програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти в следните научни специалности: 

Гражданско и семейно право, Административно право и административен процес, Международно частно право, Международно право и международни отношения.

С решение, взето на 28.05.2015 г. (Протокол № 15), Националната агенция за оценяване и акредитация дава програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти в следните научни специалности:

Наказателен процес, Римско право, Теория на държавата и правото, Трудово право и обществено осигуряване.

 

Въпросник за конкурс за докторантура по трудово право и обществено осигуряване и кандидатски минимум - вижте ТУК

 

Конкурси за докторанти - вижте ТУК

 

Методичен кабинет за работа с докторанти

Ректорат, ет. 2, каб. 230, тел.: 032/ 261 280