Докторски програми

Националната агенция за оценяване и акредитация e дала програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти в следните научни специалности:

Граждански процес; История на държавата и правото; Наказателно право; Гражданско и семейно право; Административно право и административен процес; Международно частно право; Международно право и международни отношения; Наказателен процес; Римско право; Теория на държавата и правото; Трудово право и обществено осигуряване.

 

Въпросник за конкурс за докторантура по трудово право и обществено осигуряване и кандидатски минимум - вижте ТУК

 

Конкурси за докторанти - вижте ТУК

 

Методичен кабинет за работа с докторанти:

Ректорат на ПУ "П. Хилендарски", ет. 2, каб. 230, тел.: 032/ 261 280