За контакти

В клуба могат да участват студенти от Юридическия факултет, като вратите му са отворени и за колеги от други хуманитарни специалности в Пловдивския университет.
 
За контакти: доц. д-р Христо Паунов от катедра "Публичноправни науки" на ЮФ /e-mail: paunov@uni-plovdiv.bg/ или Димитър Кожухаров – студент от специалност "Право", редовно обучение