Държавни изпити

 

Съгласно Решение на Факултетния съвет на ЮФ, всеки студент има право на три явявания за всеки държавен изпит в рамките на три години след семестриално завършване.


ФС прави уточнение, че семестриално завършили студенти, които не са положили с успех държавни изпити след три явявания, могат да възстановят студентските си права за нови явявания на следващата сесия на държавните изпити, след като заплатят установената от ПУ „П. Хилендарски" такса за възстановяване на студентски права. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ  ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

Заявления за държавните изпити се подават в Учебен отдел.

За есенната сесия на ДИ 2017 г. заявленията се подават до 15 септември 2017 г.

 

ЕСЕННА СЕСИЯ 2017 г.

 

Държавен изпит по Гражданскоправни науки [конспект]

Писмен изпит – 29 септември 2017 г.
Устен изпит – 30 септември 2017 г.

Списъци по групи - вижте ТУК

 

Държавен изпит по Наказателноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 13 октомври 2017 г.
Устен изпит – 14 октомври 2017 г.

Списъци по групи: 1 група; 2 група; 3 група

 

Държавен изпит по Публичноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 27 октомври 2017г.
Устен изпит – 28 октомври 2017 г.

Списъци по групи: 1 група2 група