Държавни изпити

 

Съгласно Решение на Факултетния съвет на ЮФ, всеки студент има право на три явявания за всеки държавен изпит в рамките на три години след семестриално завършване.


ФС прави уточнение, че семестриално завършили студенти, които не са положили с успех държавни изпити след три явявания, могат да възстановят студентските си права за нови явявания на следващата сесия на държавните изпити, след като заплатят установената от ПУ „П. Хилендарски" такса за възстановяване на студентски права. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ  ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

Заявления за държавните изпити се подават в Учебен отдел - каб. 225.

За лятна сесия на ДИ 2018 г. заявленията се подават до 30 април 2018 г.

При първо явяване на ДИ, заявленето (изтегля се от сайта на ЮФ) се подава лично.

 

ЛЯТНА СЕСИЯ 2018 г.

 

Държавен изпит по Гражданскоправни науки [конспект]

Писмен изпит – 11 май 2018 г.
Устен изпит – 12 май 2018 г.

Списъци по групи:

- Редовно обучение - вижте ТУК

- Задочно обучение - вижте ТУК

 

Държавен изпит по Наказателноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 8 юни 2018 г.
Устен изпит – 9 юни 2018 г.

Списъци по групи:

- Редовно обучение - вижте ТУК

- Задочно обучение - вижте ТУК

 

Държавен изпит по Публичноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 22 юни 2018г.
Устен изпит – 23 юни 2018 г.

Списъци по групи:

- Редовно обучение - вижте ТУК

- Задочно обучение - вижте ТУК