Държавни изпити

 

Съгласно Решение на Факултетния съвет на ЮФ, всеки студент има право на три явявания за всеки държавен изпит в рамките на три години след семестриално завършване.


ФС прави уточнение, че семестриално завършили студенти, които не са положили с успех държавни изпити след три явявания, могат да възстановят студентските си права за нови явявания на следващата сесия на държавните изпити, след като заплатят установената от ПУ „П. Хилендарски" такса за възстановяване на студентски права. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ  ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

Заявления за държавните изпити се подават в Учебен отдел - каб. 225.

За есенната сесия на ДИ 2018 г. заявленията се подават от 5.09. до 25.09.2018 г.

При първо явяване на ДИ, заявленето (изтегля се от сайта на ЮФ) се подава лично.

 

ЕСЕННА СЕСИЯ 2018 г.

 

Държавен изпит по Гражданскоправни науки [конспект]

Писмен изпит – 5 октомври 2018 г.
Устен изпит – 6 октомври 2018 г.

 

Държавен изпит по Наказателноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 26 октомври 2018 г.
Устен изпит – 27 октомври 2018 г.

 

Държавен изпит по Публичноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 16 ноември 2018г.
Устен изпит – 17 ноември 2018 г.