Дисциплини:

І. Задължителни дисциплини:
 
Наказателно право
Наказателен процес
Криминалистика
Криминология
 
 
ІІ. Избираеми дисциплини:
 
Наказателно-изпълнително право
Съдебни експертизи
Съдебна психология
Полицейско разузнаване
Международно наказателно право
 
 
ІІІ. Факултативни дисциплини:
 
Съдебна медицина
Съдебна психиатрия